Pohjanpirtti on vuonna 1937 valmistunut Karkkilan Seurojentalo, kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Karkkilan keskustassa. Kiinteistöllä on korjausvelkaa ja kunnostustöitä on lähdetty toteuttamaan EU Leader rahoituksen tuella kesällä 2020. Hanke on osa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Hankkeella parannetaan Pohjanpirtin käytettävyyttä paikallisten yleisötapahtumien, juhlien ja muiden tilaisuuksien järjestämispaikkana, parantamalla tilojen yleiskuntoa, turvallisuutta ja toimivuutta. Näin Pohjanpirtti seurojentalo säilyy toimivana, alueen asukkaiden käytössä tulevinakin vuosikymmeninä.

Hanke on Leader Ykkösakseli ry:n paikallisen kehittämisstrategian mukainen ja täyttää yleishyödyllisille hankkeille asetetut pakolliset kriteerit. Hanke tukee strategian painopistettä ”Vahvistuva paikallisuus”. Hankkeen avulla kunnostetaan yhteistä tilaa alueen yhdistysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden käyttöön. ELY-keskus on tutkinut hankkeen lainmukaisuuden, eikä estettä hankkeen rahoittamiselle Leader-ryhmä Ykkösakseli ry:n esityksen mukaisesti ole olemassa.

Länsi-Uudenmaan museo on myös antanut lausunnon investoinnin sisällöstä. Karkkilan Pohjanpirtin peruskorjaushanke valmistui joulukuussa 2022 ja uudistuneet tilat ovat kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä.

Seuraava EU Leader rahoitus haettiin Pohjanpirtin keittiön kunnostamiseen vuonna 2024. Rahoituksella korjattiin keittiötilat ja uusittiin kiinteät keittiökoneet ja osa kalusteista.

Hankenumero: 25596
Hanke: Pohjanpirtti seurojentalon kunnostus 2020-2021
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022)
Ohjelman toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut
Ohjelman alatoimenpide: Maaseudun palvelut, investointi
Leader-ryhmä: Ykkösakseli ry
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen

Hankenumero: 265729
Hanke: Pohjanpirtti seurantalon keittiön kunnostus
Ohjelma: Maaseudun hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027
Ohjelman toimenpide: Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit
Leader-ryhmä: Ykkösakseli ry
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen

ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS
Tukea myönnetään 25 600,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 50 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuen määrää (EU+valtio) laskettaessa on huomioitu muu julkinen rahoitus. Tuki myönnetään vuosien 2020-2022 talousarvion myöntämisvaltuuskiintiöstä momentilta 30.10.64 EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä.